Trang chủ Luật doanh nghiệp Quy định mới về con dấu dành cho doanh nghiệp

Quy định mới về con dấu dành cho doanh nghiệp

Trước đây con dấu là một yếu tố có tính pháp lý mang yếu tố nhận biết của doanh nghiệp chúng được cấp khi doanh nghiệp hoàn tất quy trình thành lập công ty. Cùng với những cải cách khác trong luật doanh nghiệp thì cải cách về thủ tục làm con dấu đã giúp cho nhiều công ty dễ dàng hoàn tất thủ tục hơn.

Quy định mới nhất về con dấu doanh nghiệp

Trước đây việc cấp và sử dụng con dấu của doanh nghiệp do bộ công an quy định đồng thời doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức và số lượng , nội dung con dấu, ở luật mới thay vì phải đăng ký với cơ quan công an bạn chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin.

Quy định mới mang tới lợi ích gì cho doanh nghiệp:

Quy định này giúp khi tiến hành thành lập công ty TNHH hay bất cứ hình thức nào khác cũng đỡ được phiền hà, tốn kém về tiền bạc và thời gian, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập chung. Đây cũng là vấn đề được công đồng doanh nghiệp quan tâm và đồng tình vì đã giảm cho họ gánh nặng xin cấp phép, xác nhận hoặc chấp thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả của việc đổi mới:

Từ ngày thi hành luật doanh nghiệp mới các quy định hướng dẫn và sử dụng con dấu được áo dụng những doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động tốt đồng thời có thêm nhiều doanh nghiệp được thành lập trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên con dấu vẫn giữ vai trò quan trọng trong kinh doanh, gần đây có nhiều ý kiến cho rằng vệc bỏ con dấu sẽ bớt được khá nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, nhưng việc này là không thể vì nghị định mới nhất về con dấu đã khẳng định rõ con dấu không phải là yếu tố khẳng định giá trị pháp lý của văn bản, giấy tờ như trước đây mà chữ ký của doanh nghiệp mới mang tính pháp lý. Chữ ký là quyết định, nhưng con dấu là xác nhận cho chữ ký, không đóng dấu tức là chưa xác nhận chữ ký.

Việc ban hành luật mới về con dấu doanh nghiệp đã đỡ rất nhiều các thủ tục hành chính, tuy nhiên để công ty ra đời không chỉ việc xin con dấu mà bạn còn cần phải tiến hành hàng loạt những Thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp, để có thể hoàn thành được hồ sơ hãy liên lạc với ATC, chúng tôi sẽ trợ giúp về mặt thủ tục pháp lý thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN