Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty với mục đích  mở rộng mạng lưới kinh doanh là điều cần thiết để phát triển bền vững công ty. Do vậy nhu cầu tư vấn  trong lĩnh vực đăng ký thành lập chi nhánh ngày càng lớn. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty của …

Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền lập văn …

Thành lập công ty Liên doanh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh của Công ty ATC sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý doanh nghiệp, đảm bảo sự nhanh gọn, chính xác, đúng theo quy định pháp luật với mức chi phí thấp nhất 1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi thành lập …

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Với kinh nghiệm làm việc với nhiều công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước Công ty ATC có bề dày kinh nghiệm  và uy tin trong việc tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1. Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam …

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân …

Thành lập công ty Hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty hợp danh: 1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng) 2. Thông tin về doanh nghiệp …

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp này được định nghĩa là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn bằng chính tài sản cá nhân của mình. Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập …

Thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên: Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Loại hình doanh nghiệp từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân/tổ chức (có thể thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số …

Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH Một Thành Viên – Trước khi bạn dự tính tiến hành thủ tục thành lập công ty, ngoài việc chuẩn bị toàn bộ kế hoạch về ngân sách, địa điểm, các thông tin công ty cần thiết để tiến hành thủ tục thành lập công ty thì bạn cần …

Thành lập công ty cổ phần

Bạn là cá nhân hay là đại diện cho tổ chức và bạn muốn cộng tác với một ai đó để góp vốn thành lập công ty cổ phần! Nhưng bạn không hiểu rõ về Luật Doanh Nghiệp, không hiểu rõ các vấn đề và thủ tục thành lập công ty cổ phần. Hãy đến …