Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi cụ thể của doanh nghiệp công ty thực hiện hoạt động kinh doanh. Trước ngày 01/07/2015 khi mà Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực quy định địa điểm kinh doanh đã được cấp trong 01 nội dung của đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thì nay địa điểm …

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Tại sao phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ? Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có phức tạp, có phải thay đổi giấy phép kinh doanh ? Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần những thành phần hồ sơ …

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp của các bạn đang có ý định tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp mà chưa biết tra cứu tên doanh nghiệp, chưa biết cái tên dự tính thay đổi đã có công ty nào đặt trước hay chưa? chưa biết tên doanh nghiệp có thuộc điều cấm của luật doanh nghiệp …

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng hay thu hẹp lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể bổ sung hay cắt giảm ngành nghề kinh tế trên giấy phép kinh doanh, do vậy doanh nghiệp cần biết được ngành nghề kinh doanh nào phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề nào …

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Việc thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cũng cần nắm rõ để ra quyết định được phù hợp, doanh nghiệp có biết được những loại hình doanh nghiệp nào được tăng/ giảm vốn điều lệ? loại hình doanh nghiệp nào thì không được giảm vốn điều lệ? đó là những điểm được quy định rõ …

Thủ tục thay đổi thông tin thành viên

Thông tin thành viên thay đổi về CMND, hộ khẩu, địa chỉ, do vậy doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi cập nhật kip thời lên giấy phép kinh doanh để công việc thuận tiện hơn khi đi làm việc hoặc giao dịch với đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước. Quý khách Scan …

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp  các bạn cũng phải nắm được loại hình doanh nghiệp hiện tại cũng như loại hình doanh nghiệp dự kiến chuyển đổi, bởi mỗi loại hình doanh nghiệp, công ty đều có cơ cấu tổ chức khác nhau nên cách thức và cơ cấu quản lý cũng …